AGRILAB

Laboratori agroalimentari

El laboratori Agroalimentari Agrilab és una eina d’anàlisi que ofereix el grup CRISOLAR per tal de facilitar l’assessorament a la seva explotació agrícola en el maneig dels cultius.

L’activitat del laboratori es centra en la determinació  de paràmetres imprescindibles en el medi agrari, basant-se en l’estudi dels recursos edafològics, vegetals i hídrics.


Els anàlisis que és realitzen són els següents:

Anàlisi del sòl

Des de 18€* +IVA

L’anàlisi del sòl determina les características fisico-químiques del terreny. Aquests paràmetres caracteritzen la potencialitat agronòmica del sòl.

Anàlisi de Material Vegetal

Des de 30€* +IVA

L’anàlisis del material vegetal,ens indica l’estat nutricional de la planta i l’aprofitament que fa dels nutrients que es troben en el sòl.

Anàlisi d’aigua

Des de 6€* +IVA

Conèixer la seva composició, tant mineral com bacteriològica, amb el que es determina si és adient per l’ús al que es vol destinar (aigua potable, rec, abocaments d’aigues residuals…)

Anàlisi d’oli

Des de 18€* +IVA

Els paràmetres de qualitat de l’oli, permet millorar la gestió de les almàsseres.

Anàlisi d’oliva i pinyola

Des de 2,5€ / mostra* +IVA

Determinació del rendiment gras total de l’oliva i el residual de la pinyola. Aquest paràmetre, juntament amb la humitat, facilita el control de producció de les almàsseres

Anàlisi de fruits secs

Des de 18€* +IVA

Determinació dels paràmetres físics, químics, microbiològics i sensorials necessaris per assegurar que el producte compleix amb els paràmetres de qualitat de cada producte

(*) Preus per a socis de les Organitzacions de Productors Crisol de Frutos Secos i Arboreto (grup Crisolar)