Nosaltres

El Laboratori Agroalimentari pertany a l’organització  de productors S.A.T. ARBORETO Ltda. Situat dintre les instalacions que l’organització disposa a Riudoms, l’any 2002, amb l’objectiu de complementar i millorar els serveis técnics de la S.A.T.

L’activitat del laboratori es centra en el sector agrari, donant suport als técnics i  pagesos en el control de les explotacions. Es realitzen els anàlisis dels recursos edafològics, vegetals i  hídrics imprecindibles per fer una correcta gestió del sòl i els conreus. La realització d’aquets anàlisis permeten el·laborar plans d’adobat específics, detectar carències, fer recomanacions en l’elecció de cultius … 


L’adopció de tècniques analítiques instrumentals d’última generació fa possible la determinació d’un considerable nombre de paràmetres amb una alta fiabilitat en els resultats.