Anàlisi del sòl

Determinació de propietats fisicoquímiques de caràcter agronòmic de les mostres de sòl per al posterior establiment del programa d’abonat específic per a cada mostra.


MENÚ 2

N – P – K

45,00€ *

27,00€ * socis

MENÚ 3

pH – CE – N – MO – P – K – Mg

60,00€ *

27,00€ * socis

MENÚ 4

pH – CE – N – MO – P – K – Mg – Carbonats – Calcària activa

64,00€ *

38,40€ * socis

MENÚ 5

pH – CE – N – MO – P – K – Mg – Carbonats – Calcària activa – Textura al tacte

68,49€ *

41,10€ * socis

MENÚ 15

pH – CE – N – MO – P – K – Mg – Carbonats – Calcària activa – Textura – CIC

73,49€ *

44,10€ * socis

MENÚ 16

pH – CE – Carbonats – Calcària – MO

30,00€ *

18,00€ * socis

MENÚ 17

pH – CE – N – MO – P – K – Mg – Carbonats – Calcària activa – Textura – CIC – Ca – Na

76,50€ *

45,90€ * socis

N – P – K

45,00€ / 27,00€ * socis

pH – CE – N – MO – P – K – Mg

60,00€ / 36,00€ * socis

pH – CE – N – MO – P – K – Mg – Carbonats – Calcària activa

64,00€ / 38,40€ * socis

pH – CE – N – MO – P – K – Mg – Carbonats – Calcària activa – Textura al tacte

68,49€ / 41,10€ * socis +IVA

pH – CE – N – MO – P – K – Mg – Carbonats – Calcàrea activa – Textura – CIC

73,49€ / 44,10€ * socis

pH – CE – Carbonats – Calcària activa – MO

30,00€ / 18,00€ * socis

pH – CE – N – MO – P – K – Mg – Carbonats – Calcària activa – Textura – CIC – Ca – Na

76,50€ / 45,90€ * socis

*Preus amb IVA no inclòs

Disposem d’un servei de recollida de mostres per part dels nostres tècnics per 15 € / mostra. En cas que el tècnic hagi de desplaçar-se per la recollida una distància superior a 20 km s’afegiran les despeses de quilometratge a raó de 0,33 € / km.