Anàlisi de fruits secs

Determinació dels paràmetres físics, químics, microbiològics i sensorials necessaris per assegurar que el producte compleix amb els paràmetres de qualitat de cada producte


Peròxids – Acidesa – Humitat – Aflatoxines

30,00€ *

18,00€ * socis

Peròxids – Acidesa – Humitat – Aflatoxines

30,00€ / 18,00€ socis *

*Preus amb IVA no inclòs

Disposem d’un servei de recollida de mostres per part dels nostres tècnics per 15 € / mostra. En cas que el tècnic hagi de desplaçar-se per la recollida una distància superior a 20 km s’afegiran les despeses de quilometratge a raó de 0,33 € / km.