Anàlisi d’oliva i pinyola

Determinació del rendiment gras total de l’oliva i el residual de la pinyola. Aquest paràmetre, juntament amb la humitat, facilita el control de producció de les almàsseres


Olives

Rendiment gras – Humitat

2,5€ * per mostra

Pinyola

Rendiment gras – Humitat

2,5€* per mostra

MENÚ 20

Rendiment gras – Humitat (SOXHLET)

38,88€ * per mostra

Rendiment gras – Humitat

1,95€ +IVA per mostra

Rendiment gras – Humitat

1,95€ * per mostra

Rendiment gras – Humitat (SOXHLET)

38,88€ * per mostra

*Preus amb IVA no inclòs

Disposem d’un servei de recollida de mostres per part dels nostres tècnics per 15 € / mostra. En cas que el tècnic hagi de desplaçar-se per la recollida una distància superior a 20 km s’afegiran les despeses de quilometratge a raó de 0,33 € / km.