Anàlisi d’oli

Determinació dels paràmetres físics i químics que defineixen un oli d’oliva, aquests són necessaris per dur a terme el control de qualitat del producte.


MENÚ 6

Acidesa, Peròxids, K270 – K232 – Delta K – Humitat

30,00€ *

18,00€ * socis

Acidesa, Peròxids, K270 – K232 – Delta K – Humitat

30,00€ / 18,00€ * socis

*Preus amb IVA no inclòs

Disposem d’un servei de recollida de mostres per part dels nostres tècnics per 15 € / mostra. En cas que el tècnic hagi de desplaçar-se per la recollida una distància superior a 20 km s’afegiran les despeses de quilometratge a raó de 0,33 € / km.