Anàlisi de Material Vegetal

Permet conèixer l’estat nutricional en determinar la composició mineral de les fulles o parts vegetals de la planta. Aquesta anàlisi juntament amb el de sòl permet corregir / ajustar els programes d’abonat.


MENÚ 7

N – P – K – Ca – Mg – Fe – S – Na – Mn – Cu – Zn – B

51,88€ *

31,13€ * socis

N – P – K – Ca – Mg – Fe – S – Na – Mn – Cu – Zn – B

51,88€ / 31,13€ socis *

*Preus amb IVA no inclòs

Disposem d’un servei de recollida de mostres per part dels nostres tècnics per 15 € / mostra. En cas que el tècnic hagi de desplaçar-se per la recollida una distància superior a 20 km s’afegiran les despeses de quilometratge a raó de 0,33 € / km.